back to home dude

Epic Fall

Epic Fall

Om Epic Fall

Under den här tappra flykten är det din uppgift att hålla hjälten så länge som möjligt i livet. Skjut hindren ur vägen eller knuffa dig själv åt sidan för att så undvika farorna. Lyckas du att slutföra alla extra uppdrag i spelet?