back to home dude

Energy Physics

Energy Physics

Om Energy Physics

Placera objekten på det rätta sättet så att strömmen kan gå igenom. Då får fienden en elektrisk chock och försvinner.