back to home dude

Empire Island

Empire Island

Om Empire Island

Se till att ditt kungarike blir det största och mäktigaste i detta strategispel! Bygg upp ett försvar och se till att du använder pengarna väl.