back to home dude

Elite Shooter

Elite Shooter

Om Elite Shooter

Du befinner dig i ett gömställe och du måste skjuta alla terrorister.