back to home dude

Element Puzzle

Element Puzzle

Om Element Puzzle

Spela med elementen eld, vatten och luft för att nå utgången. Elementen kan hjälpa dig att övervinna hinder. Och försök också att använda så få steg som möjligt. Tänk efter noga och låt dig inte stoppas!