back to home dude

Electric Joint

Electric Joint

Om Electric Joint

Försök att koppla ihop de elektriska ledningarna med varandra utan att de korsar varandra! Ju snabbare du spelar ut nivån, desto högre är din poäng!