back to home dude

Electric Boy

Electric Boy

Om Electric Boy

Härskaren av Elden vill stjäla generator från din stad! Aktivera de rätta föremålen i varje omgivning och pussla dig så en väg till slutet. Kan du rädda staden?