back to home dude

Effective Attack

Effective Attack

Om Effective Attack

Se till att raketen i tanken träffar sitt mål. Gör med din mus en snabb bana genom den här labyrinten för att så leda raketen.