back to home dude

Eat Rockets 2 Wizard

Eat Rockets 2 Wizard

Om Eat Rockets 2 Wizard

Försök inom tiden att besegra alla dina fiender. Det gör du genom att släpa bollen så att du träffar alla. Endast om det lyckas inom tiden, vinner du- Spela försiktigt, för om du träffar en sida är du gameover.