back to home dude

E Switch

E Switch

Om E Switch

E Switch är ett roligt och utmanande pusselspel där du måste flytta blocken runt brädet för att ansluta de gröna fälten. Några av blocken har linjer på sig, vissa inte. Sortera blocken så att trådarna ansluter ett fält till det andra. Avsluta varje utmaning för att låsa upp nya nivåer.