back to home dude

Dynamite Blast 3

Dynamite Blast 3

Om Dynamite Blast 3

Det är din uppgift att se till att tågen aldrig kommer att nå deras slutdestination! Placera bomber på olika platser på spåret och låt dessa explodera i de rätta ögonblicken för att förinta tågen. Lyckas du att tjäna de flesta poängen?