back to home dude

Dyna Boy

Dyna Boy

Om Dyna Boy

Försök att gå igenom världen och samla så många poäng som möjligt. Ibland måste du för det blåsa upp väggar eller förflytta lådor. Hjälpmedlen till det finns gömda någonstans på vägen.