back to home dude

Dutamasa Battle

Dutamasa Battle

Om Dutamasa Battle

Fienden hämtar onda varelser från det förflutna för att använda dem som vapen i framtiden! Res tillbaka i tiden för att besegra dina motståndare! Gå strategiskt till verk och turas om att attackera varandra!