back to home dude

Duos Tropical Link

Duos Tropical Link

Om Duos Tropical Link

Dessa små djur har blivit borttagna från varandra. Kan du sätta ihop dem igen? Det gör du genom att dra en linje mellan de två djuren. Det går endast om de står bredvid varandra eller sitter i samma rad. Det kan inte står ett annat djur mellan de två. Så tänk noga efter, för varje steg. Klockan tickar nämligen alltid vidare.