back to home dude

Dungfoo Donkey

Dungfoo Donkey

Om Dungfoo Donkey

Försök träffa folk med dynga för att få så många poäng som möjligt. Bestäm den horisontella och vertikala linjen, och kasta!