back to home dude

Dummy Crusher 2

Dummy Crusher 2

Om Dummy Crusher 2

Förstör alla dummy´s i nivån! Använd olika vapen som en bomb, en raket eller ett bi som följer din mus! Om du har rätt antal poäng kan du få gå vidare till nästa nivå!