back to home dude

Duck Bumps

Duck Bumps

Om Duck Bumps

Du är en anka. En hoppande anka. Men du är inte den enda i spelfältet. Det finns tre till. Du försöker att hoppa upp på de andra ankorna. Lyckats? Då tjänar du en poäng. Hoppar de upp på dig? Då får du inga poäng. Den som först har sin balk full, har vunnit