back to home dude

Driving School GT

Driving School GT

Om Driving School GT

Kan du ta körkort genom att klara alla 15 övningar korrekt? Se till att du agerar snabbt under övningarna, men se till att du inte krockar mot andra bilar eller fotgängare!