back to home dude

Dragon's Trail

Dragon's Trail

Om Dragon's Trail

Du har hittat ett stort ägg! Förflytta de olika vägarna för att så skapa en säker väg och för sedan ägget tillbaka till draken. Kan du i varje nivå tjäna 3 stjärnor?