back to home dude

Dragon Princess

Dragon Princess

Om Dragon Princess

I det här kungariket måste till och med prinsessor slåss. Därför ger du dig iväg. Smyg genom utrymmet och anfall varje fiende. Se till att du är snabbare än dem, så att i alla fall inget händer dig. På vägen kommer du att träffa på soldater från din armé. Kanske vill de hjälpa dig?!