back to home dude

Dragon Fortress

Dragon Fortress

Om Dragon Fortress

Drakar och människor kan leva i fred tillsammans. Tyvärr tror de gamla drakarna något annat. De har förstört staden, så du måste börja om igen. Återuppbygg staden och skydda alla mot de våldsamma drakarna. Odla grödor, bygg träningsarenor och placera stora väggar för skydd.