back to home dude

Dragon Boy 1

Dragon Boy 1

Om Dragon Boy 1

Föd upp drakägget, så att draken kan hjälpa dig i striden mot det onda. Om du gör det bra, växer draken ännu snabbaare.