back to home dude

Dra åt Skruven

Dra åt Skruven

Om Dra åt Skruven

Se till att skruven blir komplett. Ta bort de andra föremålen så att muttern kan rulla till skruven.