back to home dude

Dr. Lee 1

Dr. Lee 1

Om Dr. Lee 1

Ta rollen som Dr. Lee och lansera dig själv med din raket! Försök att avlägga ett så stort avstånd som möjligt och samla på vägen så mycket pengar som du kan. Efter varje nivå kan du köpa nya tillägg i butiken så att du kan komma ännu längre!