back to home dude

Dr. Joe

Dr. Joe

Om Dr. Joe

Ta hand om djuren genom att se efter dem gällande feber eller hjärtsjukdomar och ge dem rätt medicin.