back to home dude

Dots Revamped

Dots Revamped

Om Dots Revamped

De blåa prickarna är goda och de gröna är onda. Kom ihåg det ordentligt, väldigt ordentligt. Du ska nämligen samla så många blåa prickar som möjligt och undvika de gröna. Det finns också en regnbågsprick, som hjälper dig att besegra de gröna fienderna. Låter lätt, eller? Visa det då!