back to home dude

Dot Plus

Dot Plus

Om Dot Plus

Välj blocken och försök föra samman dem på ett sätt på ett sätt så att, när de kombineras, utgör siffran i det högra fältet.