back to home dude

Doodle History 3D: Architecture

Doodle History 3D: Architecture

Om Doodle History 3D: Architecture

När du ser de här linjerna för första gången, kan du inte föreställa dig att en berömd byggnad finns dold här. Men när du börjar att snurra, ser du att något vackert uppstår. Som ett sista steg måste naturligtvis byggnaden sättas rakt. Titta nog och slutför alla nivåer!