back to home dude

Don't Tap

Don't Tap

Om Don't Tap

Blocken kommer att förflytta sig snabbt uppifrån och neråt. Är du tillräckligt snabb att klicka på dem i tid och så tjäna den högsta poängen? Det finns inte mindre än åtta olika delar som du kan prova!