back to home dude

Donald the Dino 1

Donald the Dino 1

Om Donald the Dino 1

Hjälp Donald Dino att hitta tillbaka hans föräldrar och att trotsa farorna på vägen. Utför åtgärderna i varje skärm i rätt ordning för att kunna gå vidare.