back to home dude

Dolly The Sheep

Dolly The Sheep

Om Dolly The Sheep

Hjälp Dolly att bana sig en väg genom de olika nivåerna! Sätt fast ballonger på objekten och aktivera vissa knappar för att lösa pusslet. Låt Dolly äta upp all frukt för extra poäng!