back to home dude

Dogs in Space

Dogs in Space

Om Dogs in Space

Vi har nästan varit med om allt. Människor i rymden, apor i rymden och till och med grisar i rymden. Hundar, var dock de första som åkte. De är nu i alla fall lite trötta på att att hela tiden sitta inlåsta. Kan ni fly tillsammans? Det enda sättet hur detta är möjligt, är genom att arbeta tillsammans.