back to home dude

Doctor Acorn 1

Doctor Acorn 1

Om Doctor Acorn 1

Följ vägen och försök att klättra upp. Använd dig av de olika hinderna, men se upp, de kan även motverka dig. På vägen kommer du att träffa på utmaningar. Lyckas du att utföra dem bra?