back to home dude

Dock Tris

Dock Tris

Om Dock Tris

Lasta fartyget fullt med tetris block. Gör en fullständig horisontell linje, så att raden försvinner och ditt skepp fortsätter att flyta.