back to home dude

Disease Warrior Rampage

Disease Warrior Rampage

Om Disease Warrior Rampage

Din egen kropp är ett slagfält. Dagligen slåss bakterier och mikrober i din kropp, redo att göra dig jätte förkyld. Det vill du naturligtvis stoppa och därför tar du rollen (eller cellen) som ett antivirus. Skjut sönder bakterierna och köp bättre vapen med pengarna som du tjänar. Håll dig frisk!