back to home dude

Disaster Will Strike 4

Disaster Will Strike 4

Om Disaster Will Strike 4

Dinosaurierna fortsätter bara att föröka sig. Det blir hela tiden fler! Tack och lov står Gud redo att sätta en käpp i hjulet. Kan du ha sönder alla ägg med hjälp av naturen? Använd jordbävningar för att skaka marken. Blås tornados för att blåsa bort äggen. Låt katastroferna komma!