back to home dude

Disaster Will Strike 3

Disaster Will Strike 3

Om Disaster Will Strike 3

Den här nivån måste du spela ut på en gång. Orsaka en jordbävning och låt honom börja på den rätta platsen. Härmed kommer material att falla ner och blir äggen krossade. Det är just meningen. Försök på en gång att krossa alla ägg.