back to home dude

Disaster Will Strike 1

Disaster Will Strike 1

Om Disaster Will Strike 1

Förinta alla dinosaurieägg genom att släppa lös naturkatastrofer i området! Orsaka en jordbävning eller skicka en tornado till dem! När alla ägg har gått sönder kan du gå vidare till nästa nivå!