back to home dude

Dinosaur Zookeeper

Dinosaur Zookeeper

Om Dinosaur Zookeeper

Du är ägaren till en farlig dinosauriepark. Du måste se till så att dinosaurierna stannar kvar bakom stängslen och att besökarna är säkra.