back to home dude

Dino Run Deluxe

Dino Run Deluxe

Om Dino Run Deluxe

En gigantisk komet störtar ner och utrotar alla levande varelser! Spring för ditt liv och försök på vägen att rädda så många dino-ägg som möjligt!