back to home dude

Dino Meat Hunt 1

Dino Meat Hunt 1

Om Dino Meat Hunt 1

Dessa dinosaurier är på jakt efter kött! Den lilla kan bygga broar medan den stora dinosaurien tillfälligtvis kan släcka elden. Kan du arbeta bra tillsammans med en av dina vänner eller styr du hellre själv båda personagerna?