back to home dude

Dimension Diver

Dimension Diver

Om Dimension Diver

För att överleva måste du hoppa upp på fienden för då exploderar han.