back to home dude

Dilock

Dilock

Om Dilock

Ta den röda bilen till mitten av fältet. Men se upp, ringarna rör sig. I samma riktning som du eller av sig själva. Så observera noga att du inte rör kanterna, för då måste du börja om från början igen. Till vilken nivå kommer du?