back to home dude

Dice Mice

Dice Mice

Om Dice Mice

Rulla med tärningarna och välj hela tiden ett antal med samma nummer för att tillfoga dem till serien. Gå vidare så tills du har en bra poäng, men se upp att du inte blir för flitig! Lyckas du att tjäna de flesta poängen?