back to home dude

Dibbles: Pro Pack

Dibbles: Pro Pack

Om Dibbles: Pro Pack

Ge Dibbles olika uppdrag genom att placera vissa stenar. Försök på detta sätt att göra en trygg väg genom skogen! Se till att kungen klarar sig till slutet!