back to home dude

Dibbles 4: Christmas Crisis

Dibbles 4: Christmas Crisis

Om Dibbles 4: Christmas Crisis

Ge Dibbles olika uppdrag genom att placera vissa stenar. Försök på det sättet att göra en säker väg genom snön! Se till att kungen når slutet!