back to home dude

Dibbles 3: Desert Despair

Dibbles 3: Desert Despair

Om Dibbles 3: Desert Despair

Ge Dibbles olika uppdrag genom att placera vissa stenar. Försök på detta sätt att göra en trygg väg genom öknen! Se till att kungen klarar sig till slutet!