back to home dude

Dibbles 2 - Winter Woes

Dibbles 2 - Winter Woes

Om Dibbles 2 - Winter Woes

Kungen måste tryggt till andra sidan, men det finns många hinder. Placera broar, trappor och allt som behövs för säkerheten av kungen.