back to home dude

Diamond Rocket

Diamond Rocket

Om Diamond Rocket

Försök att få den högsta poängen genom att så länge som möjligt flyga uppåt! Raketen använder diamanter som bränsle, så försök att ta så många som du kan! Se upp för stenar eller grenar som sticker ut!