back to home dude

Diamond Dazzle

Diamond Dazzle

Om Diamond Dazzle

Du har endast 100 drag för att tjäna de flesta poängen! Använd din mus för att ta bort diamanterna med samma färg och försök så att varje gång på nytt samla det rätta antalet för en bonus. Tror du att du kan få den högsta poängen?